สักขีพยานในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์

พิธีกรรมตอนเช้าตรู่เพื่อล้างหน้าพระพุทธเจ้ามหามุนีที่วัดมหาธาตุฯ วัดนี้เต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปีพศ. 2531 ซึ่งเริ่มขึ้นทุกวันเวลา 4.00 น. และใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง จากนั้นกลุ่มเดินทางไป Mahagandayon อารามที่มีชื่อเสียงใน Amarapura ทางตอนใต้ของมั ณ ฑะเลย์

เพื่อเฝ้าติดตามพระสงฆ์เกือบ 2,000 แห่งเพื่อจัดพิธีทานอาหารกลางวันและเดินต่อไปยังสะพาน U Bein Wooden Bridge ที่อยู่ใกล้เคียงอายุ 235 ปี ต่อไปนี้กลุ่มหยุดที่เจดีย์ Kuthodaw ที่มีหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลกอาราม Shwenandal อารามและอาราม Golden Palace ที่มีเศษของสิ่งที่เป็นพาร์ทเมนต์พระราชวงศ์เก่าของ Mandalay Palace