ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ผาผักหวาน

นอกจากแหล่งโบราณคดีประเภทที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และ แหล่งฝังศพแล้ว แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์อีกประเภทหนึ่งที่พบในเขตภาคอีสาน คือ ภาพเขียนสี ภาพเขียนสีหมายถึง งานศิลปะที่สร้างสรรค์บนผนังหินเพิงผาหรือถ้ำ ภาพเขียนสีผาผักหวาน ตั้งอยู่ที่บ้านภูตะคาม อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนครห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก 18 กิโลเมตร เป็นภาพเขียนโบราณ มีอายุประมาณ 3,600 ปี

อยู่บนก้อนหินใหญ่เป็นภาพลักษณะคล้ายผู้หญิงยืนเรียงกันเป็นแถวโดยใช้มือเกาะไหล่กัน ตัวภาพเขียนอยู่บนผนังด้านหนึ่ง ของก้อนหินทรายขนาดใหญ่ สูงจากพื้นดินถึงยอดประมาณ ๑๒ เมตร ขนาดกว้างยาว 17 x 12 x 11 x 8 เมตร ตัวภาพเขียนอยู่บนผนังด้านทิศตะวันออก สูงจากพื้นประมาณ ๕ เมตร เป็นภาพเขียนด้วยสีแดง เป็นภาพคน แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ด้านบน เขียนเป็นภาพคนแบบระบายทึบ เป็นภาพคนไว้ผมบ๊อบ กางขาและย่อตัวเล็กน้อย แขนชูขึ้นเป็นวงโค้ง มือกางออก สันนิษฐานว่าเป็นวาทยากร กำกับการเต้นระบำของกลุ่มคนด้านล่าง ที่วาดเป็นรูปคนแบบเขียนโครงร่างภายนอก จำนวน 8 คน ยืนเรียงแถวกัน 5 คน หันด้านข้างไปทิศทางเดียวกัน อากัปกิริยาคล้ายต่อแถวเต้นรำ คือ ย่อตัว ก้นโด่ง แล้วยกแขนไปข้างหน้าพร้อม ๆ กัน คงจะฉับไวเพราะผมที่ผูกไว้ด้านหลังกระดกขึ้นลง ภาพคนทั้ง 2 กลุ่ม ใช้ช่องว่างในการจัดแบ่งภาพ แสดงระยะใกล้ไกลของตำแหน่งคนในภาพ คณะเต้นรำอยู่ด้านล่าง อยู่ใกล้ ส่วนวาทยกร อยู่ไกลออกไป ทำให้มองเห็นภาพชัดเจนไม่ซ้อนทับกัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand