ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจะกำจัดวัณโรคให้หมดไปในปี 2588

ทีมผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศแถลงว่า ทั่วโลกจะสามารถกำจัดวัณโรคให้หมดไปได้ภายในปี 2588 หากได้รับทุนสนับสนุนอย่างเหมาะสมในการกำจัดโรคดังกล่าว

ผู้แทนพิเศษสหประชาชาติด้านวัณโรคกล่าวว่า การตรวจรักษาให้ดีขึ้นและตระหนักถึงการป้องกันโรค เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยวัณโรคกว่า 10 ล้านคนที่มีรายงานในแต่ละปี รายงานระบุว่าโรคปอดเรื้อรังซึ่งสามารถป้องกันและรักษาได้หากตรวจพบแต่เนิ่นๆ ซึ่งวัณโรคเป็นหนึ่งในโรคระบาดอันดับต้นๆที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิต โดยมีรายงานผู้เสียชีวิตปีละกว่า 1.6 ล้านคน ผู้เชี่ยวชาญยูเอ็นกล่าวว่า วัณโรคเป็นปัญหาใหญ่และก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมากทั้งในกลุ่มประเทศพัฒนาและกำลังพัฒนา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องริเริ่มมาตรการป้องกันวัณโรค แม้วัณโรคจะเป็นโรคที่คร่าชีวิตผู้คนเกือบมากเท่ากับผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และมาเลเรียรวมกันในแต่ละปี แต่กลับได้รับทุนวิจัยเพียงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับทุนวิจัยโรคเอดส์ คณะผู้เชี่ยวชาญจาก 13 ประเทศมีรายงานในวารสารการแพทย์แลนเซต ระบุว่า ทุนสนับสนุนเพื่อวิจัยและพัฒนาทั่วโลกจำเป็นต้องเพิ่มขึ้น 4 เท่าเป็น 3,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี หากต้องการกำจัดวัณโรคให้หมดไปอย่างได้ผล โดยยกตัวอย่างที่อินเดียซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากวัณโรคถึงหนึ่งในสามของทั่วโลก ได้รับการรักษาและตรวจคัดกรองแต่เนิ่นๆอย่างดีขึ้น จะสามารถลดการเสียชีวิตลงได้เกือบหนึ่งในสาม ซึ่งมีค่าใช้จ่ายราว 290 ล้านดอลลาร์ในแต่ละปี