ชาวอังกฤษเก็บรักษาพิพิธภัณฑ์บริติช

พระอารามนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษแรก แต่ล้มเหลวในการใช้เพียง 600 ปีต่อมา สถานที่ตั้งของ Takht-i-Bahi อยู่บนยอดเขาป้องกันไม่ให้เกิดการรุกรานจนกระทั่งชาวอังกฤษเข้ามาและลากสมบัติที่เหลือรอดออกไปเพื่อเก็บรักษาพิพิธภัณฑ์บริติช สิ่งที่เหลืออยู่คือเจดีย์สามองค์และศาลที่ล้อมรอบพวกเขาเช่นเดียวกับห้องสมาธิที่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเคยนำเอาประเพณี Tantric มาสู่ส่วนนี้ของโลก

ในจินตนาการที่เป็นที่นิยมปฏิบัติ Tantric หมุนรอบเพศ สโตนเฮนจ์อังกฤษนักโบราณคดีเชื่อว่าวงกลมหินยุคก่อนประวัติศาสตร์นี้สามารถสร้างขึ้นได้มากถึง 5,000 ปีก่อน มีข้อตกลงทั่วไปว่าบริเวณดังกล่าวเป็นที่ฝังศพ แต่ก็ไม่มีใครเข้าใจได้เลยว่าหินขนาดยักษ์ถูกนำเข้ามาจากที่ใดในเวลส์ การก่อสร้างอาจใช้เวลามากกว่า 1,500 ปีในช่วงก่อนที่ล้อจะมาถึงอังกฤษ