ความกังวลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลชุดใหม่

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 มาสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบสองปีนำโดยความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศไทย สำหรับเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 63.4 จุดซึ่งขยายตัวลดลงจาก 64.8 ที่โพสต์เมื่อเดือนพฤษภาคม ผลที่ได้คือการตกต่ำที่สุดที่บันทึกไว้โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าพาณิชย์

ตั้งแต่ตุลาคม 2017 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ธนวัฒน์ผลวิชัยยังกล่าวอีกว่าความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการหางานใหม่ลดลงจาก 73.3 จุดในเดือนพฤษภาคมเหลือ 72.2 ในเดือนนี้ ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับแนวโน้มรายได้ในอนาคตของผู้บริโภคลดลงจาก 95 จุดในเดือนพฤษภาคมเป็น 93.5 ในเดือนมิถุนายน การลดลงขององค์ประกอบที่สำคัญของดัชนีถูกมองว่าเป็นการตอบสนองต่อความกังวลของผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศพร้อมกับโอกาสที่จะตกจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯควบคู่ไปกับความกังวลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลชุดใหม่