การลดระดับของโปรตีน

ก่อนการก่อตัวของมวลรวมของAβการศึกษาพบการเปลี่ยนแปลง ของโปรตีนบางชนิดรวมถึง SRRM2 โปรตีนนี้ถูกคิดว่าเกี่ยวข้องกับรูปแบบของการควบคุมยีนที่เรียกว่า splicing แต่การทำงานที่แน่นอนของมันก็ไม่ชัดเจน ทีมนักวิจัยของญี่ปุ่นที่นำโดยมหาวิทยาลัยการแพทย์และทันตกรรมโตเกียว (TMDU) ได้ตรวจสอบระดับของ ในรูปแบบเมาส์ของ AD

และพบว่าพวกเขาเพิ่มขึ้นก่อนที่จะมีการรวมตัวของAβ นี้ทำให้การขนส่งทางนิวเคลียร์ของ SRRM2 ในท้ายที่สุดและนำไปสู่การลดระดับของโปรตีน PQBP1 ซึ่งได้รับการเชื่อมโยงกับความผิดปกติทางระบบประสาทและความผิดปกติทางปัญญา ผลการศึกษาได้รับการรายงานในจิตวิทยาระดับโมเลกุล “เราแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของ phosphorylation ของ SRRM2 ทำให้มันไม่เกิดปฏิกิริยากับโปรตีนชนิดอื่นที่ช่วยในการพับโปรตีน” ผู้เขียน Hikari Tanaka คนแรกกล่าว “ในกรณีที่ไม่มีการปฏิสัมพันธ์นี้ SRRM2 ยังคงถูกคลี่ออกเพื่อไม่ให้ขนส่งไปยังนิวเคลียสและถูกย่อยสลายใน cytoplasm